KÄYTTÖEHDOT

Palautepalvelujärjestelmä on Kuopion kaupungin omistama, palautteen antajille maksuton Internet-palvelu. Kuopion kaupunki toimii palvelun tarjoajana sekä ylläpitäjänä. Palvelu toimii osoitteessa https://palaute.kuopio.fi.

Palautetta antaessa tulee muistaa, että palaute ei saa sisältää arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia, terveystietoja tai toisten henkilöiden nimiä luvatta.

Asiakaspalautteen antaminen järjestelmän kautta vaatii voimassa oleviin Käyttöehtoihin ja Tietosuojaselosteeseen tutustumista sekä näiden hyväksymistä. Asiakas hyväksyy ehdot rastittamalla palautetta antaessaan palautelomakkeelta kyseisen kohdan.

Palautepalvelujärjestelmää ei saa käyttää Suomen lainsäädännössä lainvastaiseksi määriteltävään viestintään. Käyttäjä vastaa itse oman päätelaitteensa tietoturvasta sekä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Ylläpitäjänä Kuopion kaupunki vastaa asiakaspalautteiden ohjautumisesta oikeille vastuutahoille sekä kartta-aineistojen ajantasaisuudesta.

Ylläpitäjä ei voi taata asiakaspalautteiden oikeellisuutta. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa viestit, joissa käytetään sopimatonta kieltä tai jotka ovat muuten asiattomia. Myös mainonta on kiellettyä.

Palvelun tarjoajana Kuopion kaupungilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelun tarjoaja ei voi kaikissa tilanteissa taata teknisistä syistä johtuvaa toimintojen virheettömyyttä, tietojen ajantasaisuutta tai palvelun jatkuvaa saatavuutta ja katkotonta toimintaa.

Kuopion kaupunki ei vastaa palautepalvelujärjestelmän käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.

                                                    -------------------------------------------------

>> Lisätietoa palvelusta