KUOPION PALAUTEPALVELU - Ohjeita ja tietoa palvelusta

Voitte antaa palautetta tai tehdä kysymyksiä Kuopion kaupungin palveluista niistä vastaaville vastuualueille sekä asiantuntijoille. Palautteiden avulla pyrimme kehittämään toimintaamme.

Palautepalvelu on otettu käyttöön Kaupunkiympäristön palvelualueella, osassa Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta, Sosiaali- ja Terveyspalveluiden palvelualueilla, Hyvinvoinnin palvelualueen Liikunta ja ulkoilu - yksiköissä sekä Kuopion Vedellä.

Palautteiden julkaisu
Palautetta lähetettäessä tulee muistaa, että kaikki palautteet ja niihin annetut vastaukset jäävät oletuksena julkisesti nähtäville jollei palautteenantaja ota "palautteen saa julkaista" valintaa pois.

 

Palautelomakkeen Yhteystietoja kohtaan annettuja tietoja ei julkaista muille käyttäjille koskaan. Sosiaali- ja Terveyspalveluiden palautteet eivät tule julkisesti nähtäville.

Huomioitava palautetta annettaessa:

  • Palautteen teksti ei saa sisältää arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia, terveystietoja tai toisten henkilöiden nimiä luvatta.
  • Palautepalvelun kautta ei voi varata tai perua vastaanottoaikoja eikä uusia reseptejä tai tilata todistuksia.
    Palvelun kautta ei voida myöskään antaa eikä välittää eteenpäin asiakkaan hoitoon liittyviä ohjeita.
  • Yleiseen turvallisuuteen liittyvät, pikaista toimintaa vaativat ilmoitukset erillisiin päivystysnumeroihin tai yleiseen hätänumeroon 112.

Palautepalvelun palstoilla on noudatettava hyviä tapoja ja voimassa olevaa lainsäädäntöä
Asiattomia viestejä jotka eivät liity palautteen aiheeseen, henkilötietoja sisältävät viestit tai Suomen lainsäädännössä lainvastaisiksi määriteltävät viestit poistetaan palautekäsittelijän toimesta.

Kirjoittaja on vastuussa omista kirjoituksistaan ja niiden sisällöstä. Kuopion kaupunki ei ole rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitusten sisällöstä.

Mikäli asiakas toimittaa liitetiedostoja, hänellä täytyy olla kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Palvelun ylläpitäjällä on liitetiedostoina lähetetyn materiaalin käyttöoikeus.

Palautteiden käsittely
Palaute välittyy asiakkaan valitseman aiheen mukaisesti määräytyvälle vastuutaholle, josta palautteeseen vastataan. Saapuneita palautteita seurataan pääsääntöisesti virka-aikana ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Palaute otetaan käsittelyyn viimeistään viiden työpäivän sisällä. Mikäli palautteen käsittely vaatii pitemmän ajan annetaan arvio käsittelyajasta jos asiakas on jättänyt yhteystietonsa.

RSS-SYÖTTEET UUSIMPIEN PALAUTTEIDEN SEURAAMISEEN

Kuopion palautepalvelun uusimpia julkisia palautteita voi seurata RSS-syötteiden avulla.

Voit tilata RSS-uutissyöteen kaikista uusimmista palautteista (20 uusinta) tai vain tietyistä aihepiireistä.
>> RSS-syötteet aiheittain

PALAUTEPALVELUN KÄYTTÖÄ LAAJENNETAAN

Kaikkien kaupungin palvelualueiden ja toimipisteiden palveluista ei vielä voi antaa palautetta palautepalvelun kautta
Kaikilla palvelualueilla ja toimipisteissä palautepalvelua ei vielä ole otettu käyttöön. Kasvun ja oppimisen sekä osassa hyvinvoinnin edistämisen palvelualuetta palautetta voi antaa kyseisen yksikön asiointisähköpostin kautta.

________________________________

Yhteystiedot järjestelmän teknisissä ongelmissa pääkäyttäjään:
sähköposti: paikkatietopalvelut[at]kuopio.fi